Stilling Design beskytter dine oplysninger


Introduktion

Denne persondatapolitik gælder for indsamling og behandling af dine personoplysninger i forbindelse med køb, udførelse af opgaver eller ansættelse hos Stilling Design.

Når du selv giver personoplysninger til Stilling Design via vores hjemmeside, mail, telefon eller direkte, accepterer du, at dine personoplysninger gemmes og behandles med henblik på, at Stilling Design opfylder din forespørgsel på den bedst mulige måde. Stilling Design udfører al håndtering af personoplysninger i henhold til Persondataforordningen (GDPR).

 

Stilling Design ønsker med denne Persondatapolitik at vise:

 • hvordan vi opretholder det højeste niveau af sikkerhed for vores kunder og medarbejdere med hensyn til behandling af personoplysninger.
 • hvordan vi på en overskuelig måde håndterer dine personoplysninger.

 

Dataansvarlig

John Mikkelsen er direktør for Stilling Design og den dataansvarlige for virksomheden.

Kontaktoplysninger:

Stilling Design
Marienlystvej 57
7800 Skive
Telefon: +45 96145814
www.stillingdesign.com

Stilling Design indsamler følgende personoplysninger

Virksomhedskunder og leverandører

 • Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, mobilnummer, e-mailadresse, kunde-/leverandørnummer, CVR-nummer, kontaktinformationer, ordrehistorik, betalingsinformationer.

Medarbejdere

 • Almindelige personoplysninger før/under/efter ansættelse – herunder kontraktlige forpligtelser i forbindelse med ansættelsesforhold.
 • Kun hvis nødvendigt indsamles følsomme personoplysninger.

 

Formål

Stilling Design indsamler udelukkende personoplysninger, der er nødvendige for behandling af kunder, leverandører og ansatte.

Eksempler på formål, hvortil Stilling Design indsamler personoplysninger:

 • Kontaktinformation til kunder/leverandører
 • Kunde/leverandørbehandling
 • Kontaktinformation til fremsendelse af faktura, tilbud, nyhedsbrev m.m.
 • Opfyldelse af lovkrav
 • Kontraktlige og ansættelseskrav over for ansatte

 

Tidsfrister for sletning/opbevaring

Personoplysninger slettes, når Stilling Design efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen.

 

Videregivelse af personoplysninger

Stilling Design videregiver ikke personlige oplysninger til andre uden for virksomheden.

Stilling Design benytter databehandlere til backup og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på Stilling Designs vegne og må ikke anvende personoplysningerne til egne formål. Disse databehandlere er underlagt Databehandleraftaler og kontrolleres løbende angående overholdelse af Persondataforordningen. 

Stilling Design kan i visse tilfælde også være forpligtet til at videregive personoplysninger i henhold til lovgivning eller efter afgørelse fra en offentlig myndighed.

 

Ansøgninger

Hvis du søger en stilling hos Stilling Design, behandler vi dine fremsendte oplysninger til at vurdere, om Stilling Design vil tilbyde dig ansættelse, samt til kommunikation med dig under rekrutteringsprocessen.

Kun relevante medarbejdere fra ledelsen har adgang til at se fremsendte ansøgninger og personoplysninger.

Hvis Stilling Design ønsker at gemme oplysninger fra ansøgere, der ikke ansættes, indhentes samtykke fra ansøgeren til opbevaring af ansøgningen i maks. 6 måneder iht. Persondataforordningen.

 

Sikkerhed

Stilling Design har truffet alle tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, går tabt, forringes, kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Personoplysninger og behandling af persondata foretages kun iht. Persondataforordningen.

 

Cookies

Vores hjemmeside bruger cookies.

Cookies er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende besøgende, huske data og indstillinger samt forbedre funktionaliteten på vores hjemmeside.

Vi anvender ikke cookies til opsamling af personlige oplysninger. Vi videregiver eller deler ikke cookies med tredjeparter. Til information kan cookies ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus. Ønsker du at slette eller blokere for cookies, finde en vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering.

 

Juridisk hjemmel (retsligt grundlag)
Stilling Design behandler personoplysninger med nedennævnte hjemmel for kunder og ansatte:

 • Opfyldelse af en kontrakt
 • Behandling af legitime interesser
 • Samtykker
 • Retslige krav
 • Interesseafvejning

 

Dine rettigheder

Dine rettigheder i henhold til Persondataforordningen: 

 • Du har ret til at få indsigt i dine personoplysninger.
 • Du har ret til at få en kopi af dine personoplysninger udleveret.
 • Du har ret til at få rettet dine personoplysninger (berigtigelse).
 • Du har ret til at få dine personoplysninger slettet.
  Ønskes dette vil Stilling Design slette dine personoplysninger, dog med undtagelse af de personoplysninger, som Stilling Design er pålagt at gemme iht. lovgivning.
 • Du har ret til at trækket dit samtykke tilbage.
  Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på et samtykke fra dig, dog med undtagelse af de behandlinger, som Stilling Design er pålagt at udføre iht. lovgivning.
 • Du har ret til at få dine personoplysninger flyttet/udleveret (dataportabilitet) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
 • Du har ret til at få underretning om evt. brud på datasikkerheden hos Stilling Design.
 • Du har ret til at indgive en klage over behandlingen til Stilling Design.
 • Du har ret til at indgive en klage over behandlingen til Datatilsynet

 

Indsigt, udlevering og overførsel af data

Hvis du har sendt en anmodning om ovenstående, har Stilling Design fire uger til at rette, slette, udlevere eller overføre oplysningerne. Anmodningen skal underskrives af dig samt indeholde dit navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse samt kopi af dit pas eller dit kørekort.

Stilling Design kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben, påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller i situationer hvor den ønskede handling må anses for værende yderst kompliceret.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til Stilling Designs behandling af personoplysninger kan du henvende dig til os – se kontaktoplysninger øverst.

Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet. Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk

STILLING DESIGN © 2011